TUYỂN SINH CÁC LỚP TIẾNG ANH HÈ 2019

Trung Tâm xin thông báo tuyển sinh các lớp Tiếng Anh Hè 2019 như sau:

CHI NHÁNH 1: Số 10 Trần Hưng Đạo – Kp. Đông A – P. Đông Hòa – Dĩ An – BD. (ĐT: 0274.377.9988)

CÁC LỚP

NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

LỚP 6, 7, 8

THỨ BA + ThỨ NĂM 17h30 – 19h30 04/06/2019 12 TUẦN

LỚP 6, 7, 8

THỨ HAI + THỨ TƯ + THỨ SÁU 17h30 – 19h00 03/06/2019 12 TUẦN

AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG I

THỨ HAI + THỨ TƯ + THỨ SÁU

(Tiny Talk 1A)

17h30 – 19h00 24/06/2019 24 TUẦN

AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG I

THỨ HAI + THỨ TƯ + THỨ SÁU

(Tiny Talk 1B)

17h30 – 19h00 24/06/2019 24 TUẦN

AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG I

THỨ BẢY + CHÚA NHẬT

(Tiny Talk 1A)

7h00 – 9h15 08/06/2019 24 TUẦN
AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG I

THỨ BẢY + CHÚA NHẬT

(Tiny Talk 1B)

7h00 – 9h15 08/06/2019 24 TUẦN

AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG II

THỨ BẢY + CHÚA NHẬT

(Begin 1)

9h15 – 11h30 08/06/2019 24 TUẦN
AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG II

THỨ BẢY + CHÚA NHẬT

(Begin 2)

9h15 – 11h30 08/06/2019 24 TUẦN

AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG II

THỨ BẢY + CHÚA NHẬT

(Family and Friends 1)

9h15 – 11h30 08/06/2019 24 TUẦN
AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG II

THỨ BẢY + CHÚA NHẬT

(Family and Friends 2)

9h15 – 11h30 08/06/2019 24 TUẦN

 

TRUNG TÂM CHÍNH: 214 Nguyễn An Ninh – Kp Bình Minh II – Dĩ An – BD. (ĐT: 0274.373.5959)

CÁC LỚP

NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

LỚP 6, 7, 8

THỨ BA + ThỨ NĂM 17h30 – 19h30 04/06/2019 12 TUẦN
LỚP 6, 7, 8 THỨ HAI + THỨ TƯ + THỨ SÁU 17h30 – 19h00 03/06/2019 12 TUẦN

AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG I

THỨ HAI + THỨ TƯ + THỨ SÁU

(Tiny Talk 1A)

17h30 – 19h00 08/07/2019 24 TUẦN

AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG I

THỨ HAI + THỨ TƯ + THỨ SÁU

(Begin 1)

17h30 – 19h00 10/06/2019 24 TUẦN
AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG I

THỨ HAI + THỨ TƯ + THỨ SÁU

(Family & Friends 1)

17h30 – 19h00 10/06/2019 24 TUẦN

AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG I

THỨ BẢY + CHÚA NHẬT

(Tiny Talk 1A)

17h30 –19h45 22/06/2019 24 TUẦN

AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG I

THỨ BẢY + CHÚA NHẬT

(Tiny Talk 1B)

9h15 –11h30 22/06/2019 24 TUẦN
AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG I

THỨ BẢY + CHÚA NHẬT

(Tiny Talk 1A)

7h00 – 9h15 01/06/2019 24 TUẦN

AV THIẾU NHI

VỞ LÒNG I

THỨ BẢY + CHÚA NHẬT

(Tiny Talk 1B)

9h15-11h30 01/06/2019 24 TUẦN
GIAO TIẾP

VỞ LÒNG

THỨ HAI + THỨ TƯ + THỨ SÁU  19h45 – 21h15 27/05/2019 10 TUẦN

————

TRUNG TÂM TOÀN THẮNG

Chuyên di trú, Du học, đào tạo Ngoại Ngữ & Tin học

Hotline: 0274.373.5959 –  0274.377.9988

Email: ditruduhoc@toanthang.edu.vn

Điện thoại: 0937 434 899 (Ms. Diệp Phượng)

Địa chỉ:  – Trung Tâm chính: 214 Nguyễn An Ninh – Kp Bình Minh II – Dĩ An – BD

– Chi Nhánh: Số 10 (số củ 87/4) Trần Hưng Đạo – Kp. Đông A – P. Đông Hòa – Dĩ An – BD.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!