Chiêu sinh các lớp Tin học năm 2020

ĐẶC BIỆT CHIÊU SINH CÁC LỚP CẤP TỐC

  • CNTT CƠ BẢN: 09 TUẦN                      
  • CNTT NNG CAO: 07 TUẦN                   
  • LẬP TRÌNH PASCAL: 05 TUẦN            

CHIÊU SINH CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN

MÔN HỌC HỌC PHÍ THỜI GIAN MÔN HỌC HỌC PHÍ THỜI GIAN
WINDOWS XP -Học phí

-Lệ phí ơn

-Lệ phí thi

-Lệ phí CC

42 TIẾT AUTOCAD 2D NC liên hệ 48 TIẾT
WORD AUTOCAD 3D NC 40 TIẾT
EXCEL CB 30 TIẾT ILLUSTRATOR CB liên hệ 36 TIẾT
POWER POINT 24 TIẾT ILLUSTRATOR NC liên hệ 36 TIẾT
TRỌN KHÓA CNTT CƠ BẢN:             PAGE MARKER liên hệ 24 TIẾT
WORD NC -Học phí

-Lệ phí ơn

-Lệ phí thi

-Lệ phí CC

24 TIẾT 3D STUDIO MAX liên hệ 36 TIẾT
EXCEL NC 24 TIẾT FLASH MX liên hệ 36 TIẾT
POWER POINT NC 24 TIẾT   PASCAL liên hệ 40 TIẾT
TRỌN KHÓA CNTT NÂNG CAO:          TIN HỌC TRẺ EM liên hệ 72 TIẾT
SOLIDWORKS(K1,2,3,4) liên hệ 64 TIẾT GÕ PHÍM NHANH liên hệ 18 TIẾT
SOLIDWORKS(K5,6,7) liên hệ 56 TIẾT VISUAL BASIC liên hệ 24 TIẾT
KẾ TOÁN TIN HỌC liên hệ 32 TIẾT LẮP RÁP CÀI ĐẶT liên hệ 32 TIẾT
COREL CB liên hệ 36 TIẾT QUẢN TRỊ MẠNG CB liên hệ 72 TIẾT
COREL NC liên hệ 36TIẾT THIẾT KẾ WEB liên hệ 72 TIẾT
PHOTOSHOP CB liên hệ 36 TIẾT EXCEL CB – NC liên hệ 24 TIẾT
PHOTOSHOP NC liên hệ 36 TIẾT INTERNET liên hệ 12 TIẾT

CÁC KHÓA CHUYÊN VIÊN TIN HỌC :

♥ Tin học chứng chỉ CNTT CƠ BẢN                  04 tháng                     (tặng giáo trình)

♥ Tin học chứng chỉ CNTT NÂNG CAO                03 tháng                  (tặng giáo trinh)

 

♦ ĐẶC BIỆT CHIÊU SINH CÁC LỚP KỸ THUẬT VIÊN:

♥ Kỹ thuật viên tin học Văn phòng – Quản lý                   6.5 tháng

♥ Kỹ thuật viên tin học Đồ họa                                         6.5 tháng

♥ Kỹ thuật viên tin học Quản trị mạng                              8.5 tháng

TIN HỌC CHỨNG CHỈ QUỐC GIA KỸ THUẬT VIÊN

TIN HỌC VĂN PHÒNG

KỸ THUẬT VIÊN

ĐỒ HỌA

KỸ THUẬT VIÊN

QUẢN TRỊ MẠNG

♣ CNTT CƠ BẢN

♦ WINDOWS XP

♦ WORD

♦ EXCEL

♦ POWER POINT

 

♣ CNTT NÂNG CAO

♦ WORD NC

♦ EXCEL NC

♦ POWER POINT NC

 

♦ WINDOWS XP

♦ WORD

♦ EXCEL CƠ BẢN

♦ EXCEL NÂNG CAO

♦ ACCESS CƠ BẢN

♦ POWER POINT

♦ INTERNET

♦ ACCESS NÂNG CAO

♦ KẾ TOÁN TIN HỌC

♦ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

♦ WINDOWS XP

♦ WORD

♦ INTERNET

♦ COREL CƠ BẢN

♦ PHOTSHOP CƠ BẢN

♦ AUTOCAD 2D

♦ COREL NÂNG CAO

♦ AUTOCAD 3D

♦ PHOTOSHOP NÂNG CAO

♦ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

 

♦ WINDOWS XP

♦ WORD

♦ MẠNG CĂN BẢN

♦ QUẢN TRỊ MẠNG I

♦ MẠNG NÂNG CAO

♦ LẮP RÁP, CÀI ĐẶT

♦ QUẢN TRỊ MẠNG II

♦ PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG MẠNG

♦ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

 

Học Tập Hôm Nay – Tương Lai Ngày Mai !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!